GAINONTZEKO ZERBITSUAK

Drainatze linfatikoa:

Drainatze linfatikoa espazio Drainatze linfatikoa espazio interstizialean dagoen gehiegizko substantzia xurgatzeko erabiltzen den teknika bat da, likidoa drainatu eta garraiatu egiten du odol sistemaraino. Gomendatuta dago linfedeman, fleboedeman, lipedeman, edeman, ebakuntza ostean eta erreuma arazoetan. Eskuzko drainatze linfatikoa, mugimendu motel eta presio gutxikoan oinarritzen da. Benda ere erabili daiteke, luzaroago efektuak mantentzeko behar duten kasuetan.

Masaje terapeutikoa

Tratamendu forma hau oso baliotsua da estres sozialak eta lan-ondorioak muskuluetan ekartzen dituen ondorioetarako, baita kirol gehiegi edo modu ez egokian praktikatzeagatik.

  • Hanka nekatuentzako masajea
  • Masaje erlaxagarria
  • Etxerako zerbitsua: Gaixoaren etxera joateko gaitasuna daukagu, pertsonaren egoera beharrezkoa badu (adina, ebakuntza ostean ,mugikortasun arazoak, ezindua …).